Home » Test hidding responsivevoice shortcode

Test hidding responsivevoice shortcode

Test hidding responsivevoice shortcode
[responsivevoice voice=”Danish Female” buttontext=”Læs opgaven”]Du skal læse historien. Når du er færdig med at læse, så kan du se, hvor mange af spørgsmålene, du kan svare på.[/responsivevoice]